Elizen Vastgoed

Zoek verder

Organisatie

Geachte relatie,

Wij mogen het langzamerhand bekend veronderstellen: de Elizen Vastgoed Groep uit Twello is in hoge mate gespecialiseerd in het beleggen in solitaire winkelpanden. Daarnaast richten wij ons op binnenstedelijke herontwikkeling in alle vormen waaronder het renoveren, ontwikkelen en herbestemmen van monumentale gebouwen. Het accent ligt steeds op A1 locaties door geheel Nederland.

Graag nodigen wij u uit voor een nadere kennismaking.